Oostende speelt voortrekkersrol in project spuitenruil

Het project Spuitenruil heeft het meest succes in Oostende. De stad gaat ermee door.

Het schepencollege heeft een verlenging van het project Spuitenruil voor volgend jaar goedgekeurd.Het project waarbij aan drugsgebruikers spuiten worden gegeven, begon in Oostende in 2001.Inmiddels ...