Eind juni maakt het parket de L&H-verdachten een gedetailleerde klachtenbundel over.

Alle 21verdachten hebben eind april, begin mei een dagvaarding ontvangen van het parket van Gent. De dagvaarding is al bij al een vrij algemeen document dat een soort samenvatting inhoudt van een lijst van inbreuken. Het parket werkt nog aan een gedetailleerde lijst van inbreuken, een soort rekwisitoor.

Zo'n lijst zou pas ten vroegste eind juni en mogelijk pas begin juli afgeleverd worden aan de verdachten. Dat betekent dat hun advocaten ten vroegste in de zomer conclusies kunnen beginnen op te stellen. Het eigenlijke debat zou dan pas in oktober beginnen voor het hof van beroep in Gent. Tijdens een eerste reeks zittingen zal het openbaar ministerie een akte van beschuldiging voorlezen. Ook dat vraagt tijd.

Op 21mei, de officiële startdatum van het proces, zal er naar verwachting nog niet veel gebeuren. Het gerecht heeft gedurende enkele weken het Congrescentrum in Gent afgehuurd om in staat te zijn alle natuurlijke en rechtspersonen op te vangen die zich burgerlijke partij wensen te stellen. Vandaag heeft niemand er zicht op hoeveel dat er zullen zijn. Iedereen die schadevergoeding wil verkrijgen, moet zich burgerlijke partij stellen.

De bank Dexia vraagt ondertussen nog via de kamer van inbeschuldigingstelling om bijkomende onderzoeksdaden. Daar zou pas begin juni een arrest vallen. Sommigen vermoeden dat dat een noodzakelijke stap is om naar Straatsburg, naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, te kunnen trekken.

De kern van de beschuldiging en het proces draait rond het boeken van ongeoorloofde omzet - door het parket omschreven als een systeem van autofinanciering - via het lanceren van taalbedrijven: LDC's of Language Development Companies. Zowel Jo Lernout als Pol Hauspie wordt ervan verdacht dat omstreden systeem uitgedacht en uitgewerkt te hebben. Aantrekken van bevriende partijen voor de oprichting van de taalbedrijven, het opstellen van de zakenplannen, het geven van onderrichtingen voor de opstelling van valse licentiecontracten, de ondertekening ervan en co-financiering, dat zijn enkele andere beschuldigingen.

Dat leidt tot een reeks andere beschuldigingen zoals valsheid in de jaarrekening, valsheid in de oprichting van vennootschappen, valsheid in de verklaring aan de commissaris-revisor, emissiebedrog, koersmanipulatie, valsheid van managementcontracten en oplichting. (pdd)