'Fraude bij L&H? Enkel Korea was een probleem'
De stichters in november 1999, met prins Filip en de astronaut Dirk Frimout (links). De wereld veroveren met taalvalleien.pn
Foto: © Didier Lebrun
jo lernout een week voor hij voor de rechter staat 'De echte schuldigen voor het faillissement staan niet terecht, enkel in Korea was er fraude. Met het concept van taalbedrijven was in essentie niets fout', blijft Jo Lernout vanop de Filipijnen herhalen, aan de vooravond van het LHSP-proces.

van onze redacteur

pascal dendooven

Wat verwacht u van het proces, straks, los van het feit dat het een mediashow wordt?

'Ik hoop dat we ook zullen kunnen uitleggen dat het bedrijf niet failliet hoefde te gaan.'

Tja, u hebt wel flink geprutst met de boekhouding...

'Ik was destijds niet zelf met de boekhouding bezig, maar ben me erin gaan verdiepen voor mijn verdediging. Er was geen fraude, met uitzondering van Korea. Er waren daar wel klanten, maar de terugbetalingsclausule in de contracten kwam neer op fraude. Korea wordt mij overigens niet aangewreven, want ik was er niet bij betrokken. De Wall Street Journal had gelijk over Korea, maar hun aantijgingen over een zogenaamde fictieve LDC-omzet (de tientallen nevenbedrijfjes, red.), was er ver over.'

Die taalbedrijven stutten de omzet van L&H toch maar flink.

'De taalbedrijven betaalden een fee die niet gerecupereerd kon worden. Het geld kwam wel degelijk bij L&H binnen en we hadden een optie om ze later in te kopen, maar geen verplichting. Dat systeem was wettelijk in orde. Hier en daar zijn er bij sommige contracten fouten gebeurd, maar ik begrijp niet dat het model van de LDC's as such een groot deel van de aanklacht vormt.'

Er waren 'side letters', borgstellingen, en L&H gaf soms steun. Met andere woorden, bepaalde omzet mocht niet geboekt worden, andere kon slechts geboekt worden in functie van de vorderingen.

'Sommige taalbedrijven werden door Pol (Hauspie, red.) , Nico (Willaert, red.) en mij gesteund. Dat is niet tegen de wet. Er is niets op tegen dat bepaalde aandeelhouders de klanten helpen.'

Wie betaalt nu een fee als hij niet hoopt er geld mee te verdienen?

'Het rendement was niet in de eerste jaren te verwachten. De economische realiteit zou enkele jaren op zich laten wachten. In het begin had men enkel software-architecten nodig - anderhalve man en een paardenkop, bij wijze van spreken. Soms waren zelfs die moeilijk te vinden. Het risico lag bij die bedrijfjes.'

'Neem nu de 411-dienst die Google gelanceerd heeft. Dat is een voorbeeld van waar we mee bezig waren onder de naam '411.com'. Het moest een wereldwijde inlichtingendienst worden, in 35verschillende talen. Van wat Google dus in 2007 lanceert, hadden wij in 2000 al een basisversie - in meerdere taalversies en met automatische vertaling inbegrepen, bijvoorbeeld van Engels naar Chinees of Koreaans en omgekeerd. Dat zou pas enkele jaren later inkomsten genereren. Ik heb dat in juni 2000 in Singapore aan prins Filip gedemonstreerd. “Dat is waarlijk fantastisch,, zei hij.'

U zegt dat het geen fraude was, in rapporten van experts staat het tegenovergestelde.

'Ik heb geen contact met de gerechtelijk experts gehad en dus niet kunnen uitleggen hoe ons model werkte. Dat model was wel door KPMG geaudit en mee geadviseerd door Loeff Claeys Verbeke (ondertussen Allen & Overy, red.) en Brown Rudnick. Intussen is duidelijk dat spraaktechnologie voor mobiele toepassingen een gigantische markt is. Als ik de dagvaarding lees, stel ik vast dat de experts het concept verkeerd geïnterpreteerd hebben. Ik vind het overigens onaanvaardbaar dat het gerecht een concurrent van KPMG aanstelt om KPMG te laten beoordelen.'

KPMG heeft zelf tegen u een klacht ingediend wegens misleiding en valsheid in geschrifte.

'Ik vind dat ze zich dom verdedigen en à la limite zichzelf aanvallen. KPMG heeft gehandeld in paniek. Ze waren van alles op de hoogte, hadden volledige inzage en een permanent bureau op de zetel van L&H. Bepaalde zaken zijn inderdaad fout gelopen, maar voor mij blijft de essentie van het model overeind. Er was sprake van subcontracting door de gecontracteerde partijen enerzijds en anderzijds van te late leveringen. In welk bedrijf gebeurt dat al eens niet? De data van de contracten? Je hebt een contract als er een verbaal akkoord is, het uitschrijven gebeurt soms later.'

Er was nog onvoldoende natuurlijke vraag naar uw producten, en u hebt dan zelf voor 'vraag' gezorgd. Had de markt dat geweten, dan was u op de beurs nooit tien miljard dollar waard geweest. Analisten zouden die nevenomzet conservatief ingeschat hebben of er zelfs geen rekening mee gehouden hebben.

'Ik heb ons franchisemodel uitgelegd aan de toplui van de Gartner Group (een researchbureau, red.). Men juichte onze visie toe. “Als jullie met de juiste partners al die toepassingen kunnen ontwikkelen, dan worden jullie niet tien maar vijftig miljard waard,, zeiden ze. Allerhande partijen wilden met ons werken: Intel, Alta Vista, Compaq, Visteon... De technologie was er, de concrete toepassingen nog niet.'

Advocaat Louis Verbeke stond dicht bij u, maar zit verder niet in het dossier. Verbaast u dat?

'Ja. Hij heeft ons hele systeem geadviseerd en gemonitord en spoorde ons aan die weg te bewandelen. We hebben tientallen keren bij hem thuis vergaderd. De opzet was om vanuit Vlaanderen een technologie voor een wereldmarkt uit te bouwen en die in Vlaamse handen te houden. Meedoen met de groten zonder de lead te verliezen. Hij zag het systeem van LDC's zitten en heeft FLV en Mercator geadviseerd om te investeren. Zo zouden we bij alle belangrijke ontwikkelingen aanwezig zijn. Het is raar dat hij niet mee op het beklaagdenbankje moet. Voor mij hoeft hij er niet op, maar wij dan ook niet.'

Uw beleggingscarrousel Parvest van 25miljoen dollar uitleggen wordt nog leuk. U hebt er ondertussen zeven jaar over kunnen nadenken.

'Ik weet er nog het fijne niet van. Ik was toen even ziek en Pol was met vakantie. Nico heeft dat op zich genomen. Maar de stukken bleven eigendom van de holding.'

En ondertussen nog even met voorlopige stukken een lening opnemen en laten uitbetalen in kleine coupures, op vraag van de holding?

'Ik weet het niet.'

Hebt u nog contact met Pol Hauspie, Nico Willaert en Gaston Bastiaens? Met Pol Hauspie zou u ruzie hebben.

'Dat klopt niet. Ik heb af en toe contact met Pol, maar hij heeft gekozen voor de stilte. Van Nico hoor ik al in geen jaren iets. Gaston ben ik eens op een luchthaven tegengekomen.'

Vanaf 21mei zullen zich talrijke voormalige L&H-beleggers aanmelden als burgerlijke partij. Wat gaat u zeggen aan Deminor en Spaarverlies?

'Moreel voel ik me mee verantwoordelijk. We hadden moeten inzien dat onze machtsopbouw in de sector tot kritiek zou leiden vanuit Amerika. We hadden de VS er moeten bij betrekken. Het in Vlaamse handen willen houden, zoals Louis adviseerde, was niet erg verstandig. Wegens die morele verantwoordelijkheid zou ik mijn laatste cent aan de beleggers willen geven. Ik vind wel dat Deminor zelf moet onderzoeken wie het faillissement heeft veroorzaakt.'

U blijft geloven in het Amerikaans complot, maar wordt u nog wel ernstig genomen?

'Ik word zeer vaak gevraagd om voordrachten te geven. Honderden aanvragen krijg ik. Ik kan ze niet allemaal aannemen. Maar mijn innerlijke overtuiging is dat L&H niet failliet hoefde te gaan. Wat we gedaan hebben, doet Nuance nu over. Dat heeft zowel Dictaphone, Dragon als onze eigen technologie verworven. Ik mag er niet aan denken dat er een negatieve uitspraak komt en dat Vlaanderen op die manier nog eens te kakken wordt gezet waar het niet nodig is. Ik laat me soms bijna prostitueren door de media via human interest-programma's. Ik word haast een karikatuur op deze manier, maar het komt vanuit mijn buik. Dit bedrijf mocht niet failliet gaan. Ik weet dat mijn optreden kwaad bloed kan zetten bij het hof en ook mijn familie is tegen al die exposure, maar het zit diep in mij. Ik wil de echte situatie ventileren. Ik heb dag en nacht gevochten om iets op te bouwen, er mijn hebben en houden aangegeven.'Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig