Vijftien minuten gratis parkeren

De stad overweegt het invoeren van 15 minuten gratis stationeren in de zones voor betalend parkeren. De maatregel gaat in op 1 januari 2008. Het parkeerreglement wordt op de komende gemeenteraad gewijzigd.

De stad komt hiermee tegemoet aan de personen die even halt houden voor een snelle boodschap. Ook de handelaars zijn tevreden met de beslissing. 'Voor de uitvoering zoeken we ...