Heidegger en discussiefora

Het beginsel van grond. Daarover hield Martin Heidegger een beroemde lezing. Twee keer zelfs. In de Club in Bremen op 25 mei 1956. En aan de universiteit van Wenen op 24 oktober van hetzelfde jaar. Die gegevens zijn belangrijk. Om de lezing precies te situeren, om de context waarin ze plaatsvond te begrijpen. Het atoomtijdperk, zo noemt Heidegger zijn tijd. Een begrip dat ik mij uit mijn jeugdjaren herinner, maar dat sindsdien in onbruik is geraakt.

De aanduiding van de concrete plaats en tijd heeft niet als enig doel Heideggers lezing zuiver intellectueel beter te begrijpen. Ik wil de filosoof ook proberen aan te voelen terwijl hij spreekt. Tweemaal ...

Niet te missen