In september telde Vlaanderen 20procent werklozen minder dan een jaar geleden. De jongerenwerkloosheid daalde zelfs met een kwart.

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) telde in september nog 182.516 werklozen. Dat waren er ruim 48.000 minder dan in september vorig jaar en 66.000 minder dan in september 2005. De werkloosheidsgraad -de verhouding tussen het aantal werklozen en de totale beroepsbevolking- daalde spectaculair, van 8,24 procent in september 2006 tot 6,43 procent vorige maand.

De cijfers van de VDAB tonen aan dat de arbeidsmarkt in Vlaanderen bijzonder krap begint te worden. Steeds meer werkgevers hebben moeite om het nodige personeel te vinden: gemiddeld duurt het 46 dagen voor een vacature bij de VDAB ingevuld geraakt. De druk op -of de kans voor- werklozen om weer aan de slag te gaan neemt toe. Ook voor de traditioneel moeilijker plaatsbare groepen zoals langdurig werklozen, vijftigplussers of allochtonen. Bij die laatste groep daalde de werkloosheid immers ook met bijna 20procent, dus even sterk als het gemiddelde voor heel Vlaanderen.

Zowel bij de mannen als bij de vrouwen dook in september het aantal werklozen onder de kaap van de honderdduizend. Er waren in september nog 84.822 mannen en 97.694 vrouwen op zoek naar een baan. In heel Vlaanderen is nog maar 5,37 procent van de actieve mannen werkloos. De laagste werkloosheidsgraad bij mannen (2,36 procent) werd opgetekend in het arrondissement Tielt. Daar kan men spreken van volledige tewerkstelling. Bij de vrouwen ligt de werkloosheidsgraad traditioneel hoger, maar ook daar is er een fikse daling, van 9,97 naar 7,72 procent.

Opvallend is ook dat nog maar een goede 43.000 jongeren van minder dan 25jaar op zoek waren naar een baan. Dat zijn er 25procent minder dan een jaar geleden. Er zijn nu minder werkloze jongeren dan werkloze 50-plussers (44.819) ingeschreven bij de VDAB. Maar zelfs bij die laatste groep was er een daling met 5,4 procent.

Meer dan de helft van de werklozen, ruim 102.000, zat in september minder dan een jaar zonder werk, veertig procent zelfs minder dan een half jaar. De sterkste daling werd opgetekend bij degenen die één tot twee jaar op zoek zijn. Hun aantal daalde met liefst 38,6 procent tot 24.841. (kdr)

Blz. 2 commentaar.

Blz. E1 Vlaanderen nadert volledige tewerkstelling.