BEURZEN ZONDER VOEDING EN ENERGIE
Foto: © ivan put
De Amerikaanse economie groeide in het eerste kwartaal tegen slechts 1,3% terwijl de inflatie uitkwam op 4%. Niet bepaald een aantrekkelijk beeld, maar zowel de Europese beurzen (lichte verliezen) als Wall Street (in de loop van de dag vrijwel onveranderd) reageerden rustig.

Natuurlijk is de groeivertraging verwacht en ook de hoge inflatie is met de klimmende energieprijzen geen verrassing.

Beleggers zien vooral de positieve kanten van de verschillende evoluties. Zonder energie en voeding bleef de inflatie beperkt tot 2,2% en anderzijds zal de groeivertraging wel helpen om de inflatie in toom te houden. De obligatiekoersen stegen dan ook na het nieuws, zodat de rente daalde.

Maar hoelang kunnen beleggers de hogere energie en voedingsprijzen nog wegwuiven als niet behorend tot de kerninflatie ? Het zijn net twee zeer essentiële verbruiksgoederen, waar de Amerikanen nog iets meer dan andere westerlingen verslaafd aan zijn. Beweren dat de voedings- en energieprijzen enkel volatiel zijn, lijkt ook voorbij te gaan aan de fundamentele redenen voor de hogere prijzen die structureel lijken.

Zelfs als de vraag-aanbodsituatie voor olie en gas zou verbeteren, dan nog valt te verwachten dat fossiele brandstoffen voor de consumenten alleen maar duurder zullen worden. Want enkel door consumeren duurder te maken kan de uitstoot van broeikasgassen afgeremd worden.

Ondertussen blijft het opvallend hoe afwezig het thema 'opwarming van de aarde' blijft op de beurzen. Op zijn hoogst wordt het positief verrekend via wat aandelen in alternatieve energie of de prijs voor palmolie.

Maar uitgerekend door gewassen massaal te gaan inzetten als alternatieve brandstof, dreigt men het telen van andere, enkel voor de voeding gebruikte teelten in de verdrukking te brengen.

Resultaat: ook bij de voedingsgewassen is het niet denkbeeldig dat er een structureel stijgende prijzentrend kan ontstaan, wat de zogenaamde niet-kerninflatie nog hoger kan stuwen.

Maar inflatie is allang geen echt probleem meer, dus zal het nog wel een tijdje duren vooraleer de beleggers daar een probleem in gaan zien. Wellicht zal dat zelfs zolang duren tot de schaarste op de arbeidsmarkt zich ook zal vertalen in fors hogere lonen.