Gemeente onderzoekt inplanting windmolens

Het gemeentebestuur heeft een samenwerkingsakkoord afgesloten met het Vlaamse Gewest. In ruil voor een mooi subsidiebedrag engageert het bestuur zich om tal van acties en projecten uit te voeren op het vlak van afvalbeleid, milieuverantwoord productgebruik, water, duurzame ontwikkeling en milieuhinder.

'In eerste instantie moeten we in ruil voor de jaarlijkse basissubsidie van 72.198euro een aantal acties selecteren', zegt schepen van Milieu Peter ...