Deurne-Noord

Mieke Vogels (Groen!) stelt de achteruitgang van de wijk Deurne-Noord aan de kaak. 40procent van de inwoners zijn mensen van allochtone origine die opgroeien in kansarme gezinnen. Volgens Vogels is er een globaal plan nodig om het tij te keren en volstaan sociaal werkers niet. (jaa)