Charter

Het gemeentebestuur ondertekent het charter 'Countdown 2010'. Dat moet de biodiversiteit in de beekvalleien vergroten. De Europese commissie engageerde zich met deze campagne om tegen 2010 de achteruitgang van biodiversiteit te stoppen en riep alle overheidsniveaus op om mee de schouders onder deze doelstelling te zetten. (msr)