Overheids- managers stichten vakbond

VLOM, de Vlaamse Lokale OverheidsManagers, is de nieuwe koepelorganisatie van gemeentesecretarissen, OCMW-secretarissen en gemeente- en OCMW-ontvangers.

De VLOM wil hun spreekbuis zijn en werpt zich uitdrukkelijk op als vakbond van deze beroepen.Op termijn wil de VLOM uitgroeien tot de belangenverdediger ...