Snelheidsbeperking op de Romarin

Op het gehucht Romarin, dat deel uitmaakt van Nieuwkerke maar letterlijk op de grens ligt, geldt voortaan een snelheidsbeperking tot 50 km per uur. Er werden echter geen gewone agglomeratieborden geplaatst omdat dit moeilijk lag, gezien de overkant van de straat Frans grondgebied is. Daar geldt trouwens al een snelheidsbeperking tot 50 km per uur. Er werden langs de Belgische kant gewone ronde borden geplaatst die '50' aangeven, met een blauw onderbord met de vermelding 'Romarin'. Dit laatste is niet in de wegcode opgenomen en heeft juridisch dus ook geen waarde. Het is veeleer een Heuvellandse 'creatieve oplossing', om toch duidelijk aan te geven dat je als bestuurder in een woonkern terechtkomt. Heuvelland voert deze snelheidsbeperking in op vraag van het stadsbestuur van het Franse Nieppe. (pli)