Zwerfkatten

De gemeente bestrijdt al twee jaar de katteninvasie. In 2006 werden 121 poezen behandeld en vorig jaar werden 104 sterilisaties of castraties uitgevoerd van katten die achteraf op dezelfde plaats werden uitgezet. Slechts vijf zieke dieren werden geëuthanaseerd. (ggh)