Duizend heuvels

'Duizend heuvels', recensie

Deels is het een geschiedenisboek, deels een reportage, deels een antropologische studie, en de som is een roman. Zo maakt Koen Peeters in Duizend heuvels tientallen reëel bestaande mensen tot romanpersonages, al is de tekst die ze meekrijgen waar mogelijk toch geautoriseerd. De fictie zit in de vijf boeken, de vijf vertelwijzen en combinaties waarmee Peeters de roman heeft opgebouwd om greep te krijgen op Rwanda en Rwandezen en op de schaduw van de genocide van 1994.

Al is 'greep krijgen' veel gezegd. Peeters evoceert meer dan hij poneert. Dat is wat de roman ook wil doen: een universum creëren waarin concrete mensen in al hun ambivalenties aanwezig kunnen ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen