Transportinfrastructuur:

7de plaats op 130

We hebben het dichtste wegennet van alle landen in de rangschikking, maar voor de kwaliteit van onze wegen staan we maar tiende. Voor de kwaliteit van onze spoor- en haveninfrastructuur halen we een zesde plaats.

Milieu en duurzaamheid: 11 op 130

België krijgt goede punten voor de striktheid van zijn milieuwetgeving en voor de manier waarop die toegepast wordt. Maar onze score maakt een diepe duik door de hoge CO2-emissies, waar we stranden op de 104de plaats.

Gezondheid en hygiëne: 14 op 130

Voor de beschikbaarheid van drinkwater en van sanitair halen we een eerste plaats, voor het aantal dokters in ons land de zesde. Volgens het aantal ziekenhuisbedden staan we 32ste.

Culturele rijkdommen: 15 op 130

De combinatie van ons cultureel erfgoed met het aanbod aan internationale beurzen en tentoonstellingen in ons land levert een vijftiende plek op.

Beleid en reglementair kader: 16 op 130

Hier scoort België vooral goed omdat er zoveel buitenlandse bedrijven aanwezig zijn en omdat men snel een eigen bedrijf kan opstarten. Maar de transparantie van het overheidsbeleid zou beter kunnen.

Human resources: 18 op 130

De kwaliteit van ons onderwijs en het opleidingsniveau van de Belgische werknemers leveren goede punten op.

Maar de score wordt fors omlaaggehaald door de stroefheid van de arbeidsmarkt. Daarvoor staan we 124ste op 130.