'Niet alleen de Nationale Bank strijkt 17miljoen euro belastingvoordeel op zonder één extra job te creëren', zegt SP.A-kamerlid Dirk Van der Maelen. 'Ik heb aanwijzingen over misbruik door nog meer vennootschappen.'

Fiscaal

Via de belastingaftrek van fictieve intrest op investeringen met eigen kapitaal, genieten bedrijven in België sinds kort een aanzienlijk belastingvoordeel. Maar de Nationale Bank misbruikt het systeem, liet SP.A-kamerlid Dirk Van der Maelen optekenen in DeMorgen. Wij vroegen hem om verduidelijking.

Waarom viseert u de Nationale Bank? Dat is toch geen bedrijf als een ander?

'Wel, dat is nu net mijn punt. In tegenstelling tot andere bedrijven kan de Nationale Bank haar activiteiten niet delokaliseren naar het buitenland. (Een van de doelstellingen van de aftrek is delokalisatie tegengaan, red.) Bovendien zijn er ook geen andere redenen om het gebruik van de notionele-interestaftrek toe te staan. U moet weten dat minister van Financiën Didier Reynders (MR) het fiscale gunstregime altijd heeft verdedigd met de redenering dat de maatregel extra investeringen zou aantrekken en voor extra jobs zou zorgen. Maar de Nationale Bank strijkt 17miljoen euro op zonder één euro extra investeringen te doen en zonder één extra job te creëren.'

Dat is wettelijk toch ook niet verplicht?

'Daar hebt u gelijk in. Er is geen onwettelijk gebruik. Maar dat is ook mijn kritiek niet. Het voorbeeld van de Nationale Bank illustreert op een pijnlijke manier dat de notionele-intrestaftrekwet veel te breed is geformuleerd. De poort staat vandaag breed open voor het blind toekennen van fiscale cadeaus aan vennootschappen zonder dat daar bijkomende investeringen tegenover staan.'

Wat wil u daaraan doen?

Ik heb een wetsvoorstel klaar waarin ik de wettelijke basis van de notionele-interestaftrek wil laten aanpassen. Zo zou de fiscus alle vennootschappen die de notionele-interestaftrek toepassen in hun aangifte, zo snel mogelijk moeten controleren op extra jobs of investeringen in de reële economie. Mocht de notionele-interestaftrek beperkt worden tot de bedrijven die daarin slagen, dan hielden we een pak geld over. Geld dat we bijvoorbeeld kunnen gebruiken om de inkomensgarantie voor ouderen op te trekken of om belastingverminderingen toe te kennen aan de lage en middeninkomens.'

Hebt u een idee hoeveel geld de overheid hiermee zou besparen?

Neen, jammer genoeg niet. We weten zelfs niet hoeveel bedrijven in België van de notionele-interestaftrek genieten. Alleen dat het er in 2007 een pak meer waren dan het jaar voordien. Dat is informatie die minister Reynders altijd hardnekkig heeft afgeschermd.

Ik weet wel dat de potentiële besparing veel hoger zal oplopen dan de 17miljoen euro die ik heb berekend voor de Nationale Bank. Want ikzelf heb concrete aanwijzingen over misbruik door nog meer vennootschappen.'

Kunt u namen geven? Zijn het eveneens semi-overheidsbedrijven?

Daar is het nog te vroeg voor. Ik wil eerst zeker zijn voor ik met nieuwe, concrete informatie naar buiten kom.

Bij de begrotingsopmaak kreeg de Nationale Bank de taak om het systeem van de aftrek te evalueren. Is dit wel een goede keuze?

De vraag is hoe geloofwaardig de Nationale Bank nog is, nu de bank tegelijk rechter en partij is. Niet de Nationale Bank en het ministerie van Financiën, maar het Planbureau en de Hoge Raad voor Financiën zouden de impact van de notionele-interestaftrek moeten evalueren. Enkel zij zijn voldoende onafhankelijk. (nta)