Van misbruik door de Nationale Bank kan geen sprake zijn, vindt vicegouverneur Luc Coene.

Naar aanleiding van de aanval door SP.A-kamerlid Dirk Van der Maelen (zie hiernaast) werd het aandeel van de Nationale Bank gisterennamiddag tijdelijk geschorst. Niet veel later volgde een persbericht waarin de Nationale Bank elke vorm van misbruik ontkent.

U bent zich als instelling van geen kwaad bewust, waarom niet?

'Om dat te begrijpen, moet u de geschiedenis van de notionele intrest kennen. De extra belastingaftrek is er gekomen als alternatief voor de fiscale coördinatiecentra, die onaanvaardbaar werden voor Europa omdat ze niet op elk bedrijf toepasbaar waren en dus als discriminerend werden gebrandmerkt. Bedoeling was dan ook om een nieuw fiscaal gunstregime te creëren dat voor iedereen toegankelijk is.'

'De logica achter de maatregel was inderdaad de financiële draagkracht van de bedrijven in België te versterken, wat hen moet aansporen om extra investeringen en extra jobs te creëren.'

Maar net dat laatste liet de Nationale Bank na. Begrijpt u dat dit nu kritiek uitlokt?

'Neen, want de bovenstaande redenering was van meet af aan een macro-economische redenering. Het was nooit de bedoeling om dit te eisen van elk bedrijf afzonderlijk, laat staan om voor ieder bedrijf een expost-controle in te voeren.'

Met andere woorden, u hebt niets verkeerd gedaan.

'Dat klopt. Wij hebben de wet strikt toegepast, wat in 2007 inderdaad leidde tot een aftrek van 17miljoen euro. Maar dat bedrag is niet het gevolg van de fiscale spitsvondigheden, maar van een eenvoudige toepassing van het wettelijke percentage op ons eigen vermogen. Van misbruik is dan ook geen sprake. Bovendien vloeit de helft sowieso terug naar de overheid, want die is voor 50% eigenaar van de Nationale Bank.'

U kon er toch ook voor gekozen hebben om de notionele aftrek niet toe te passen?

'Neen, want dan hadden wij gegarandeerd een rechtszaak aan onze broek gehad van de privé-minderheidsaandeelhouders. En in tegenstelling tot de vorige rechtszaken, hadden we deze rechtszaak zeker verloren.'

Waarom? In het verleden hebt u zich toch altijd verdedigd met het argument dat de Nationale Bank anders is dan andere bedrijven.

'Ja, maar in dit concrete geval zijn er geen juridische argumenten om een uitzondering te verantwoorden.'

Begrijpt u dat de SP.A vindt dat u partijdig bent in dit debat?

'Neen. Het is niet omdat we de wet zelf toepassen, dat we geen instelling meer zouden zijn die per definitie oog heeft voor het algemeen belang. Dit gezegd zijnde, de Nationale Bank is nooit vragende partij geweest om een evaluatie te maken van de notionele interestaftrek. Als er andere en betere kandidaten zijn, zullen we een stap opzijzetten.' (nta)