Vanaf juli gaat in alle Vlaamse gemeenten het Jeugdwerkplan van start. Nieuw is dat plan niet. Het bestaat al twee jaar in dertien Vlaamse centrumsteden en -gemeenten, en heeft daar de werkloosheid bij jongeren (ook bij allochtonen) flink doen dalen, met percentages die tot meer dan 40procent oplopen.

De veralgemening van het Jeugdwerkplan is gericht op de volgende generatie schoolverlaters. De VDAB wil alles op alles zetten om hen uit de (langdurige) werkloosheid te houden. Het is de bedoeling dat alle jongeren uiterlijk zes weken na hun inschrijving als werkzoekende door de VDAB-consulenten gescreend worden op hun kansen op de arbeidsmarkt.

Daarop volgt meteen een jobaanbod, via moderne communicatietechnologie als sms of e-mail. De doorgestuurde jobs worden online geselecteerd, dankzij een automatische link tussen de databank met vacatures en het profiel (het cv) van de jonge werkloze.

Fons Leroy hoort niet graag over een bombardement aan jobs spreken. 'Het zijn er maximaal vijf per dag en gemiddeld, zo leert de ervaring uit de proefregio Oostende, veertien per werkzoekende. We gaan 's nachts echt geen sms'jes met jobs rondsturen.'

Voor de jongeren die daarmee niet aan de bak raken, komt er een doorgedreven begeleiding, zoals sollicitatiehulp of eventueel heropleiding. 'We gaan tijd vrijmaken voor wie echt hulp nodig heeft en geen tijd meer verliezen aan gesprekken met jongeren die op eigen kracht best in staat zijn een baan te vinden.'