Participatie in de Franse bouwgroep Lafarge verder uitbreiden. Lafarge is sinds vorig jaar de eigenaar van de Belgische bouwgroep Besix.

Uitmaken of GBL zich al dan niet verder inkoopt in de milieudivisie van de Franse nutsgroep Suez. De milieutak van Suez wordt dit jaar verzelfstandigd.