De winst van GBL is vorig jaar met 75 procent teruggevallen. De daling was verwacht. De veel grotere dividendenstroom heeft de terugval wel gemilderd.

FINANCIEN

Even goed doen dan in 2006 was voor GBL, de holding van de Belgische financier Albert Frère, een onhaalbare kaart. 2006 was het jaar van de verkoop van het belang van 25procent in het Duitse mediaconcern Bertelsmann.

De Belgische holding -die grote belangen bezit in een rist Franse groepen zoals Suez, Total, Lafarge en Pernod Ricard- heeft 2007 afgesloten met een nettowinst van 779 miljoen euro. Vergeleken met de nettowinst van 2006, Bertelsmann incluis, betekent dat een daling met 75procent. Maar GBL hechtte gisteren bij de presentatie van de jaarresultaten meer belang aan een vergelijking waarbij de meerwaarde op de verkoop van Bertelsmann buiten beschouwing werd gelaten. De vaststelling van de Belgische holding is dat de nettowinst in dat geval met 54 procent is gestegen op jaarbasis.

De vooruitgang is vooral te danken aan de stijging van de nettodividenden uit de deelnemingen, die met 91 miljoen euro toenamen tot 497 miljoen euro, en de winst die GBL puurde uit de gedeeltelijke verkoop van zijn belang in de Spaanse elektriciteitsgroep Iberdrola. GBL meldde in mei vorig jaar 3 procent van Iberdrola te bezitten. In december werd 1,32 procent weer verkocht, met een meerwaarde van 122 miljoen euro. Ondanks de daling van de nettowinst verhoogt GBL het dividend met tien procent.

Voor GBL stond 2007 in het teken van zware investeringen. Een groot deel van de winst van de verkoop van het belang in Bertelsmann en de opbrengst van een kapitaalverhoging werden gebruikt om belangrijke bijkomende aandelenpakketten te kopen in de Franse nutsgroep Suez, de drankengroep Pernod Ricard en het bouwconcern Lafarge. Ook de opbouw van het belang in Iberdrola vergde heel wat geld. In de eerste zes maanden van 2007 was voor al die transacties meer dan drie miljard euro nodig. Het bleken rendabele investeringen. Met 122,37 euro per aandeel lag de netto-actiefwaarde van GBL eind december 7,5 procent hoger dan eind 2006. Door de terugval van de beurzen is die winst wel verloren gegaan. Op 3 maart bedroeg het netto-actief 110,31 euro per aandeel. Dat is wel 43 procent meer dan de slotkoers van GBL dinsdagavond. (pse)

www.standaard.biz/gbl