De Standaard + Samsung Galaxy S8 OF iPhone 7 OF Nokia 6 + JBL Everest 700

Actievoorwaarden

Een Samsung Galaxy S8 OF iPhone 7 OF Nokia 6 + JBL Everest 700 voor iedere nieuwe* (winkel)abonnee van 24 maanden.
Mediahuis NV, 0439.849.666, Katwilgweg 2 te 2050 Antwerpen.

Neem als nieuwe (winkel)abonnee* een (winkel)abonnement van 24 maanden op De Standaard en ontvang een Samsung Galaxy S8 OF iPhone 7 OF Nokia 6 + JBL Everest 700. Het aanbod van deze actie is enkel geldig in België en zolang de voorraad strekt.

Het aanbod is enkel van toepassing op tijdige bestellingen via de online registratie-module, of telefonisch via 02/790 21 07. Dit aanbod is niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen en het is enkel van toepassing voor een nieuwe (winkel)abonnee* van 24 maanden op De Standaard. Het abonnement kan enkel in eigen naam en voor eigen rekening worden aangegaan en kan niet worden overgedragen.

* Een 'nieuwe (winkel)abonnee' betekent een persoon die geen (winkel)abonnee is van De Standaard. Op het moment van intekening mag er geen (winkel)abonnement op De Standaard lopen op het betreffende adres.

U betaalt gedurende 24 maanden (via domiciliëring):

 

Samsung Galaxy S8 OF iPhone 7 OF Nokia 6 + JBL Everest 700

Uw krant Met Samsung Galaxy S8 Met iPhone 7 Met Nokia 6 + JBL Everest 700
Compleet 38,95 euro per maand 38,95 euro per maand 38,95 euro per maand
Zaterdag + Digitaal 33,95 euro per maand 33,95 euro per maand 33,95 euro per maand
  + eenmalig 299 euro extra bij de eerste inning + eenmalig 299 euro extra bij de eerste inning Geen extra bedrag bij de eerste inning

Of u betaalt in één keer voor 24 maanden:

 
Uw krant Met Samsung Galaxy S7 Met iPhone 7 Met Nokia 6 + JBL Everest 700
Compleet 1233,80 euro 1233,80 euro 934,80 euro
Zaterdag + Digitaal 1113,80 euro 1113,80 euro 814,80 euro

Afhankelijk van de door u gekozen abo-formule zoals uiteengezet onder de Algemene Voorwaarden Abonnementen (te raadplegen op mediahuis.be/voorwaardenabonnementen) ontvangt u de papieren krant ofwel niet, ofwel elke verschijningsdag ofwel enkel op zaterdag in uw brievenbus of bij uw krantenwinkel.

Bij elke formule ontvangt u gedurende 24 maanden dS Krant (de ochtendkrant + dS Avond) op elke verschijningsdag binnen de Google play applicatie of App Store. Bovendien leest u ook alle artikels op onze website (dS Plus).

Bij het aangaan van een (winkel)abonnement van 24 maanden op De Standaard ontvangt u een Samsung Galaxy S8 OF iPhone 7 OF Nokia 6 + JBL Everest 700. Ten laatste 6 weken nadat wij uw (eerste) betaling ontvangen hebben, wordt er een leveringsmoment voorgesteld via e-mail voor uw Samsung Galaxy S8 OF iPhone 7 OF Nokia 6 + JBL Everest 700.

De vaste duurtijd van het (winkel)abonnnement met een Samsung Galaxy S8 OF iPhone 7 OF Nokia 6 + JBL Everest 700 is 24 maanden. Bij voortijdige stopzetting van het abonnement met Samsung Galaxy S8 OF iPhone 7 is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 700 euro en bij voortijdige stopzetting van het abonnement met Nokia 6 + JBL Everest 700 is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 350 euro.

Door in te tekenen op deze actie aanvaardt u deze actievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden Abonnementen die eveneens van toepassing zijn, tenzij hier uitdrukkelijk anders vermeld.

Voormelde Algemene Voorwaarden Abonnementen voorzien onder meer in een herroepingsrecht zonder opgave van redenen binnen de 14 dagen vanaf de levering van de eerste (digitale) krant of product. Alle modaliteiten hieromtrent én een herroepingsformulier vindt u terug onder mediahuis.be/voorwaardenabonnementen.

Uw gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand van Mediahuis NV (2050 Antwerpen, Katwilgweg 2) toegankelijk voor Mediahuis-groep (zie mediahuis.be/privacy). Ze zijn bestemd voor de verkoop en promotie van producten en diensten van Mediahuis-groep en partners.

U hebt via privacy@mediahuis.be recht op inzage, verbetering, schrapping en kosteloos verzet tegen verwerking en doorgifte van uw gegevens.

Het Belgisch recht is steeds van toepassing, en zulks met uitsluiting van internationale verdragen die zouden leiden tot de toepassing van een ander rechtstelsel. Voor elk geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst zijn uitsluitend de Rechtbanken van Hasselt bevoegd. Informatie over ODR (onlinebeslechtiging consumentengeschillen): http://ec.europa.eu/odr

Keer terug ›