Leerlingenaantal daalt

Het leerlingenaantal in de vrije kleuter- en lagere school (Sint-Jozefsinstituut) en in de gemeentelijke kleuter- en lagere school ('t Lombartje), daalt. 'Het is een trend die andere scholen op ons grondgebied niet kennen en we vinden dat merkwaardig', zegt schepen van Onderwijs Carine De Jonghe (Open VLD). Er komt nu een bevraging van de ouders om te weten waarom de kinderen uit Lombardsijde niet naar een school in de buurt gaan. 'Als er een imagoprobleem is of als mensen te weinig de mogelijkheden van de scholen kennen, dan moeten we die problemen aanpakken. School lopen in de eigen buurt heeft veel voordelen. De kinderen leren zo de buurt kennen en bouwen een stevige sociale band met andere kinderen.' (efo)