Nederlandse regering stopt 10 miljard in ING
Het aandeel ING verloor vrijdag op de beurs ruim een kwart van zijn waarde.Truus van Gog/Hollandse Hoogte
Foto: © Truus van Gog
ING krijgt 10 miljard euro van de Nederlandse staat in ruil voor niet-stemgerechtigde aandelen die een vast rendement bieden van 8,5 procent per jaar. Er komt dit jaar geen slotdividend.

Banken

De Nederlandse regering herkapitaliseert ING, de grootste financiële groep van het land, met een kapitaalinjectie van 10miljard euro. In ruil voor dat kapitaal krijgt de overheid twee vertegenwoordigers in de toezichtraad van ING. Zij hebben een vetorecht voor bepaalde, niet gepreciseerde beslissingen.

Het akkoord tussen de grootste Nederlandse financiële dienstengroep en de regering kwam er na een heel weekend onderhandelen tussen gedelegeerd bestuurder Michel Tilmant, voorzitter Nout Wellink van de Nederlandse centrale bank en minister van Financiën Wouter Bos. Bos sprak gisteren van een gezonde financiële groep en Wellink noemde ING een goed geleide bank.

ING is de eerste bank die gebruik maakt van de 20miljard euro die de Nederlandse Staat heeft uitgetrokken om gezonde bedrijven in de financiële sector te steunen in deze tijden van crisis. Door de kapitaalinjectie van 10miljard wordt de zogenaamde core tier-1ratio -een indicator voor de mate waarin een bank verliezen kan opvangen- opgetrokken van 6,5 tot 8procent, wat ING meer bestand moet maken tegen tegenvallers op de kredietmarkt.

In ruil voor de 10miljard kapitaal krijgt de overheid een pakket aandelen waaraan geen stemrecht verbonden is, maar die jaarlijks 8,5 procent rente opbrengen. Een soort obligaties dus.

'Daardoor worden de bestaande aandelen niet verwaterd', zei het Nederlands ministerie van Financiën gisteren. Volgens Tilmant is er wel sprake van een 'kleine verwatering'. De bestaande aandeelhouders moeten de eventuele toekomstige winst niet met meer delen, maar de bank moet van haar winst wel eerst de 8,5 procent rente betalen op de nieuwe aandelen. Pas nadat dat gebeurd is kan er sprake zijn van een dividend. Dit jaar komt dat er alleszins niet.

Naast de aandeelhouders leveren ook de directieleden in. Zij ontvangen dit jaar geen bonussen.

Het aandeel ING verloor vrijdag op de beurs ruim een kwart van zijn waarde. Het aandeel stond het grootste deel van de dag onder druk door geruchten dat het concern om kapitaal verlegen zit.

Vlak voor het slot van de handel op het Damrak verspreidde ING een communiqué waarin 'terloops' gesteld werd dat tijdens het derde kwartaal een verlies werd geleden van ongeveer 500 miljoen euro, door afschrijvingen op beleggingen (1,6 miljard euro) en voorzieningen op risicovolle kredieten (400 miljoen euro).

Tegen de slotkoers van 7,34 euro was ING vrijdagavond nog 15,3 miljard euro waard.