Meestal is een bedrijfswagen voordeliger, zelfs al is de fiscale druk erop de afgelopen vijftien jaar gevoelig zwaarder geworden, zowel voor de werkgever als voor de werknemer.

Als werknemer met een bedrijfswagen bent u belasting verschuldigd op het voordeel van alle aard dat de bedrijfswagen meebrengt. Dat wordt berekend op basis van het fiscale vermogen van de wagen. Zelfs voor een 'modale' bedrijfswagen loopt dat belastbaar voordeel al snel op tot pakweg 1.500 euro per jaar, wat een extra bedrijfsvoorheffing meebrengt van ongeveer 60 tot 65 euro per maand. Om deze belasting te ontwijken, vragen veel werkgevers aan hun personeel om het voordeel van alle aard volledig terug te betalen. Dat kost uiteraard nog een stuk meer aan de werknemer.

Ondanks die kostprijs is het voordeel van een firmawagen in de meeste gevallen toch nog groter dan de prijs die u ervoor betaalt en heeft het geen zin te vragen om het wagenbudget uit te betalen in de vorm van extra loon en/of een kilometervergoeding.

Enkel voor werknemers die vaak onderweg zijn voor hun werk durft de weegschaal al wel eens over te hellen in het voordeel van een eigen wagen met een kilometervergoeding. Voor elke kilometer die u met uw eigen wagen aflegt in opdracht van uw baas, de zogenaamde werk-werk-kilometers, mag uw werkgever u immers volledig belastingvrij een kilometervergoeding uitbetalen van 0,3093 euro. Bovendien spaart u dan ook de prijs uit die u moet betalen voor het voordeel van alle aard. Beide samen maken dat u in zo'n situatie beter af kunt zijn met een eigen wagen dan met een firmawagen. (fdc)