Tweede actie ‘Wemmel proper'

Op initiatief van het College van Burgemeester en Schepenen wordt op vrijdag en zaterdag samen met de gemeentediensten die instaan voor de openbare netheid een ‘grote kuis' onder de noemer ‘Proper Wemmel' georganiseerd.

Bedoeling is om het zwerfvuil op te ruimen met zoveel mogelijk vrijwillige hulp van ...