OVERHEID ZOU GEMENGDE SCHOLEN MEER MOETEN ONDERSTEUNEN

Segregatie in lagere scholen is een feit

Er is een vlucht van middenklasse-ouders weg van de concentratiescholen. Ook allochtonen die tot de middenklasse behoren, vluchten naar de 'betere' scholen.

Van onze redacteur



De segregatie in het Vlaamse basisonderwijs is een feit. Middenklasse-ouders die wegvluchten uit concentratiescholen, noemen de kwaliteit van het onderwijs als belangrijkste motivatie ...