Geen aanval op representatieve democratie

Ode van wakkere burgers

De G1000 wil niet concurreren met het parlement, maar is een consultatief instrument zoals denktanks, zeggen DAVID VAN REYBROUCK, DAVE SINARDET en DIRK JACOBS.

© koen broos

Raf Geenens beweert in deze krant (DS4november) dat de G1000 af wil van verkiezingen en representatieve democratie. Dit is een foutieve voorstelling van zaken. De G1000 is geen aanval op de representatieve ...