Uw geld en uw leven

Fiscus neemt gas terug

Goed nieuws voor werknemers met een bedrijfswagen. Vanaf deze maand zal het eerder aangedikte belastbaar voordeel in veel gevallen opnieuw iets afgeslankt worden. Voor de recuperatie van de te veel betaalde belasting tussen januari en april blijft het echter wachten tot volgend jaar.
Fiscus neemt gas terug

Door de nieuwe fiscale spelregels die de ploeg van premier Di Rupo eind vorig jaar invoerde, schoot de belasting op bedrijfsauto's voor de meeste werknemers vanaf januari met een ruk de hoogte in. In sommige gevallen leidden de nieuwe berekeningsregels zelfs tot meer dan een verdubbeling van het belastbaar voordeel. Al snel bleek echter dat de nieuwe regeling aanleiding gaf tot allerhande ontduikingsmogelijkheden. Om die de pas af te snijden, volgden er dan ook meteen enkele aanpassingen. Die kregen hun beslag in de programmawet van 29 maart. Die verscheen op 6 april in het Belgisch Staatsblad en vanaf deze maand zullen de nieuwe rekenregels ook in de loonberekening merkbaar zijn.CataloguswaardeConcreet zal het voordeel van alle aard hierdoor vanaf deze maand opnieuw dalen. De aanpassingen van de programmawet zullen immers in vele gevallen tot gevolg hebben dat de fiscale cataloguswaarde van de bedrijfswagen omlaag gaat. En dat is een cruciaal gegeven. In het regime van Di Rupo is de fiscale cataloguswaarde immers, samen met de CO2-uitstoot van de wagen, bepalend voor het belastbare voordeel van bedrijfswagens. In het oorspronkelijke voorstel, dat eind vorig jaar werd goedgekeurd, was de fiscale waarde van een voertuig gelijk aan de cataloguswaarde in nieuwe staat (inclusief opties) en zonder rekening te houden met kortingen. De nieuwe wet stapt echter af van de nieuwwaarde en houdt voortaan ook rekening met de ouderdom van de wagen. Concreet bepaalt de wet dat de catalogusprijs verminderd mag worden met 6procent per jaar, waarbij de minimumgrens ligt op 70 procent van de nieuwwaarde.Een andere aanpassing heeft te maken met de btw die in de catalogusprijs vervat zit. Oorspronkelijk was het de bedoeling om in de fiscale cataloguswaarde een fictief btw-bedrag op te nemen, dat overeenstemt met de volledige catalogusprijs ...

Nog geen abonnee?
Abonneer voordelig om verder te lezen

Lees dS Avond, de digitale krant en Archief+.

Ja, ik neem een proefabonnement

Bekijk onze formules >
Neem een dagkaart >

Reeds abonnee?

Nog niet geregistreerd?

Registreer