Centen tellen

De grens tussen fiscale fraude en fiscale planning wordt dunner

Successieplanning moet voortaan met niet-fiscale motieven gestaafd worden.
De grens tussen fiscale fraude en fiscale planning wordt dunner
Shutterstock

Om de fiscale fraude te bestrijden, voerde staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez begin dit jaar een nieuwe antimisbruikbepaling in. De wetteksten zelf zijn bijzonder technisch, maar in de circulaire die hierover op 4 mei werd gepubliceerd wordt uitvoerig toegelicht wat vanaf 1 juni onder ‘fiscaal misbruik' wordt verstaan.‘De essentie is eenvoudig', legt Anton Van Zantbeek, advocaat en professor fiscaliteit aan de HUB, uit. ‘Elke transactie waaraan een fiscaal voordeel is gekoppeld, zal men voortaan ook moeten kunnen staven met niet-fiscale motieven. Op het vlak van successieplanning is dat een belangrijk gegeven. Wie aan successieplanning doet, is immers bijna altijd fiscaal geïnspireerd. Dat behoort tot onze cultuur. Handgiften, gesplitste aankoop van vastgoed door ouders en kinderen samen, sterfhuisconstructies, vastgoedschenkingen om de drie jaar, … aan deze transacties zit altijd een fiscaal voordeel vast.'‘De nieuwe wet maakt die planningstechnieken ...

Nog geen abonnee?
Abonneer voordelig om verder te lezen

Lees dS Avond, de digitale krant en Archief+.

Ja, ik neem een proefabonnement

Bekijk onze formules >
Neem een dagkaart >

Reeds abonnee?

Nog niet geregistreerd?

Registreer