Walking Dinner

De adviesraad middenstand en economie van Nieuwerkerken wil alle ondernemers en handelaars van Groot-Nieuwerkerken bereiken via het organiseren van een Walking Dinner. Het feestelijk gebeuren vindt plaats op vrijdag 5 december om 20.30 uur in restaurant Graefswinning aan de Kerkstraat.

De deelnameprijs bedraagt 25 euro ...