De private-equitysector lijkt de kredietcrisis goed te doorstaan.

Financien

Ondanks de kredietcrisis stijgt de ondernemingswaarde van private-equity-ondernemingen meer dan die van beursgenoteerde bedrijven. Dat is al voor het derde opeenvolgende jaar het geval, blijkt uit een nieuwe wereldwijde studie van Ernst& Young.

In de studie werden de honderd grootste private-equity-exits bekeken. Het gaat om verkopen door investeringsmaatschappijen van participaties in niet-genoteerde bedrijven. De waarde lag 24procent hoger dan het jaar voordien. Dat percentage was tweemaal zo groot als bij vergelijkbare beursgenoteerde bedrijven. Het ging om exits van verschillende grootte binnen het onderzoeksgebied, waaronder ook megadeals.

De exits van private-equity-ondernemingen deden het in 2007 ook beter in alle grote bedrijfssectoren en in bijna elke markt ter wereld.

'Onze studie weerlegt ook de hardnekkige mythe dat goedkopere schulden en kostenverlaging de voornaamste stimulansen zijn voor het succes van private equity', aldus Marc Guns, vennoot bij Ernst& Young Transaction Advisory Services.

De marktomstandigheden zijn de laatste maanden wel moeilijker geworden. Ernst& Young verwacht dat de private investeringsmaatschappijen hun investeringen wellicht langer zullen vasthouden en de waarde trager zullen zien toenemen vooraleer de markt zich herstelt. 'Een goede exit afsluiten, zal moeilijker worden en gepaard gaan met een langere investeringstermijn en aangepaste verwachtingen', luidt het. 'De hele cyclus zal moeten worden doorlopen. Als het volume aan exits in 2008 -en misschien ook later nog- krimpt, zal het wellicht moeilijker worden om kapitaal op te halen en zal het rendement op investeringen afnemen. Maar als de markt herstelt, zullen private investeringsmaatschappijen klaarstaan met een korf van beter presterende bedrijven die rijp zijn voor een exit', besluit Guns.