BRUSSEL - Verschillende afdelingen van Artsen Zonder Grenzen, gesitueerd in het noorden van Mazir e-Sharif en het zuiden van Kandahar, zijn in de loop van deze week geplunderd. Deze plunderingen leidden tot de sluiting van de afdelingen van Artsen Zonder Grenzen. Dit werd vandaag bevestigd door de humanitaire organisatie.

Door de sluiting van deze twee belangrijke regionale vestigingen, is Artsen Zonder Grenzen niet meer in staat om een evenwichtige distributie van hulp, waaronder voedsel en medicamenten, te voorzien in de twee grootste provincies in het zuiden en het noorden van Afghanistan.

Met uitzondering van enkele kleine lokale projecten is AZG niet meer actief in Afghanistan.

AZG België wijst erop dat de humanitaire organisatie de activiteiten in de Talibanzone zo snel mogelijk terug moet opnemen.

De organisatie richt zich bovendien tot de Afghaanse autoriteiten. Zij vraagt om de internationale hulp te respecteren. Daarnaast roepen ze de autoriteiten op om het Afghaanse volk zonder beperkingen toegang te verlenen tot de voedingscentra en de medische hulp.

De niet gouvernementele organisatie is bezorgd over de sluiting van de grenzen rond Afghanistan. Een maatregel om de Afghaanse bevolking het recht op vluchten te ontnemen.

Het buitenlandse personeel van Artsen Zonder Grenzen heeft zich voorlopig teruggetrokken uit Afghanistan. De Afghaanse medewerkers van AZG verzekeren verdere humanitaire operaties in het land.