MECHELEN - De erediensten die vanaf morgen in de Brusselse Sint-Jozefskerk worden gehouden, zijn niet Rooms-katholiek. Dat zegt het Aartsbisdom Mechelen-Brussel vandaag. De kerk wordt morgen door de Gemeenschap van de H. Pius X, aanhangers van monseigneur Lefèbre, in gebruik genomen.
Deze kerk behoorde vroeger toe aan de paters Redemptoristen en werd door deze congregatie overgedragen aan het aartsbisdom Mechelen-Brussel die ze op zijn beurt aan de Syrisch-orthodoxe gemeenschap van Brussel heeft gegeven.

Mgr. Lefèbre

Zonder voorafgaandelijk het aartsbisdom te contacteren, heeft deze gemeenschap de kerk verkocht aan de vzw Japhet Sion, die de kerk ter beschikking stelt van de Gemeenschap van de H. Pius X. De leden van deze gemeenschap zijn volgelingen van Mgr. Lefèbre, die in 1988 gebroken heeft met de Rooms-katholieke kerk. De volgelingen van Mgr. Lefèbvre aanvaarden heel wat verworvenheden van het Tweede Vaticaanse Concilie niet, bijvoorbeeld de liturgievernieuwing en de oecumene.

Het aartsbisdom Mechelen-Brussel wil gelovigen er op wijzen dat deze gemeenschap niet leeft in verbondenheid met Rome en dat toegediende sacramenten door Rome niet erkend zijn.