BRUSSEL - De laatste beslissing van ontslagnemend federaal minister van Volksgezondheid en Leefmilieu Magda Aelvoet (Agalev) komt ten goede van het dierenwelzijn. Aelvoet ondertekende woensdag een KB over de samenstelling van de nieuwe Raad voor Dierenwelzijn.

Enkele uren voor haar opvolg(st)er normaal de eed aflegt, deelde Aelvoet mee dat een aantal verenigingen die actief zijn op het vlak van de dierenbescherming voortaan zitting zullen hebben in de adviesraad. Het gaat onder meer om de Vogelbescherming, de Stichting Prins Laurent en Gaia/Animaux en Péril.

Daarnaast gaan ook een vertegenwoordiging van de consumentenverenigingen, de eigenaars van dieren, landbouworganisaties, dierenartsen en vijf onafhankelijke experts (onder wie een ethicus) van de raad deel uitmaken.

Door een reglementswijziging zullen meer gespecialiseerde werkgroepen gevormd kunnen worden, wat sneller en deskundiger advies moet opleveren. ,,Ik ben blij dat ik dit werk nog persoonlijk heb kunnen afmaken. De nieuwe raad dierenwelzijn wordt een belangrijk instrument voor het toekomstig beleid. De aanwezigheid van nieuwe verenigingen maakt het grote belang duidelijk dat ik aan het dierenwelzijn hecht'', aldus Aelvoet.