BRUSSEL - Anne Van Asbroeck (SP.A) heeft vandaag de eed afgelegd in het Vlaams Parlement. Ze vervangt haar partijgenoot Rufin Grijp, die ontslag nam.

Grijp legde in '99 in het Vlaams Parlement de eed af en was er één van de zes parlementsleden uit de Nederlandstalige taalgroep van de Brusselse hoofdstedelijke raad. Grijp zat dus zowel in het Brussels als in het Vlaams Parlement, maar in het Vlaams Parlement heeft hij zijn mandaat nooit uitgevoerd. Na zijn eedaflegging kwam hij zelden of nooit. Na een gesprek met Van Asbroeck verzaakt Grijp nu aan zijn dubbelmandaat. Zijn plaats wordt ingenomen door Van Asbroeck. Er was geen andere keuze vermits Van Asbroeck het enige andere lid is van de SP!Aga-fractie die in '99 in het Brussels parlement werd verkozen.

Van Asbroeck verving onlangs Adelheid Byttebier (Agalev) in het Brussels parlement nadat Byttebier minister in de Vlaamse regering was geworden. Van Asbroeck was tussen 1995 en '97 minister in de Vlaamse regering met Gelijke Kansen en Brusselse Aangelegenheden als bevoegdheden.

In tegenstelling tot haar voorganger Grijp is Van Asbroeck wel degelijk van plan haar mandaat in te vullen. Ze wordt vast lid van de commissie voor Brussel en de Vlaamse rand. In de commissie Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen wordt ze plaatsvervangend lid.