BRUSSEL - De Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen (WVVH) heeft ernstige vragen bij Careweb, een elektronische gegevensbank die vanaf 1 december huisartsen de mogelijkheid biedt om in ruil voor een vergoeding anonieme klinische gegevens beschikbaar te stellen op het internet.

Volgens Frank Verbeke, de initiatiefnemer van Careweb, schreven al meerdere honderden artsen in op het project, zo zegt hij in het laatste nummer van De Huisarts. De database kan later geraadpleegd worden voor epidemiologisch onderzoek.

Deelnemende artsen krijgen een vergoeding ,,waarmee ze een deel van hun informatica-investeringen kunnen recupereren''. De vergoeding wordt bepaald op basis van de kwaliteit van de gegevens en de bijkomende werklast voor de arts.

De anonimisering van de gegevens gebeurt op de pc van de deelnemende arts voor verzending, verzekert Verbeke. ,,Het is honderd procent uitgesloten dat gegevens die via Careweb worden geregistreerd achteraf op één of andere manier tegen de betrokken arts of patiënt zouden kunnen gebruikt worden.''

In een telefonische reactie zegt Verbeke dat amenwerkingsovereenkomsten gesloten werden met twee Vlaamse universiteiten, één privé-onderzoekscentrum in Antwerpen, drie farmaceutische bedrijven en twee overheidsinstellingen. Hij wil geen namen noemen vanwege de negatieve reacties vanuit ,,bepaalde'' huisartsenkringen.

Jos De Smedt, voorzitter van de WVVH, is voorstander van gegevensinzameling bij huisartsen maar ,,bij dit initiatief blijven nog tal van vragen.''

Gegevensinzameling is een belangrijk instrument voor de kwaliteitsmeting binnen onze beroepsgroep, zegt De Smedt. Daarbij is het van groot belang om duidelijk je doelstelling te formuleren.

Dat achter het initiatief een aantal privé-bedrijven (nvdr: Roularta Media Group en Biblo) schuilgaan, maakt het risico op gebruik voor commerciële doeleinden groter, zegt De Smedt.

Voorts is het onduidelijk wie er in de ethische commissie zetelt die over het gebruik van de gegevens waakt en wie er achteraf de gegevens analyseert en voor de nodige feed-back zorgt, aldus nog de WVVH-voorzitter.