BRUSSEL -- De CD&V is een volkspartij die op eigen kracht doorgaat en niet opgaat in een groter geheel. Op een moment dat het vernieuwingscongres de koers van de partij heeft bepaald, zorgt Karel Pinxten voor verwarring. Dat zegt CD&V-voorzitter Stefaan De Clerck, die vandaag een gesprek had met Pinxten. Die zei hem dat hij achter de voorzitter en het partijproject blijft staan.
Pinxten had in enkele kranteninterviews laten weten dat er nood is aan een nieuwe, brede Vlaamse volkspartij die een tegengewicht moet vormen voor de PS. Pinxten ziet die volkspartij bestaan uit een christen-democratische pool en één rond de VLD.

Pinxten zei nog dat er op het voorbije vernieuwingscongres van zijn partij in Kortrijk een kapitale fout is gemaakt door de nadruk weer op de standen te leggen. Er is een resolutie goedgekeurd die neerkomt op een ,,herstanding'' van de partij, aldus Pinxten. Hij betwijfelt of vernieuwing bij de CD&V daardoor mogelijk is.

De Clerck was vanmorgen aanwezig op de vergadering van de CD&V-kamerfractie. De fractie was zonder discussie unaniem tegen het voorstel van Pinxten omdat de partij al een keuze heeft gemaakt. Ook het directiecomité (met de fractieleiders) wil niet van de uitgestippelde partijlijn afwijken, aldus CD&V-woordvoerder Luk Vanmaercke.

De Clerck had vanmiddag tijdens een lunch ,,een goed gesprek'' met Pinxten. Het kamerlid zei dat hij een overtuigd CD&V'er is en achter het project van De Clerck staat, maar dat hij het debat over de politieke herverkaveling wil opentrekken, aldus Vanmaercke.