LEUVEN - Sonja De Becker wordt met ingang van 1 maart 2001 algemeen secretaris van de Boerenbond. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de Boerenbond dat een vrouw deze topfunctie bekleed.
In haar nieuwe functie wordt De Becker de hoogste werknemer van de landbouworganisatie. Ze volgt Frans Hofkens op die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt heeft.

Sonja De Becker is 33 en werkt al sinds 1990 bij de Boerenbond. Ze was er achtereenvolgens juridisch adviseur, diensthoofd milieuconsulting en adjunct-algemeen secretaris. Ze is ook lid van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, de Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbeheer, de Vlaamse Raad Mestproblematiek, de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening en plaatsvervangend lid van de Vlaamse Land- en Tuinbouwraad.