DAMME -- Vlaams volksvertegenwoordiger Joachim Coens (34) zal dan toch zijn vader Daniël niet opvolgen als burgemeester van het polderstadje Damme. Coens maakte deze ochtend bekend dat hij zijn kandidatuur voor het burgemeesterschap intrekt. Dat doet hij omdat hij de politieke situatie in Damme niet verder wil hypothekeren.
De problemen rond het burgemeesterschap in Damme ontstonden na de verkiezingen van 8 oktober. Joachim Coens was lijsttrekker voor de CVP. Hij behaalde een voortreffelijke persoonlijke score en ook de CVP in haar geheel deed het goed. De partij behaalde 64 procent van de stemmen. Dirk Bisschop, tweede op de CVP-lijst, kreeg echter 335 voorkeurstemmen meer achter zijn naam dan Coens. Met deze score kon hij naar eigen zeggen niet anders dan ook het burgemeesterschap opeisen. Er volgden moeilijke gesprekken.

Op woensdag 11 oktober besliste de nieuw gekozen CVP-fractie in Damme om toch Joachim Coens voor te dragen voor het burgemeestersambt.

Maar een deel van Damse bevolking ging daar niet mee akkoord.

Onbekenden startten zelfs met een petitie. Toen daarop vorige woensdag al meer dan 1230 namen op verschenen, besloot de fractie om opnieuw de koppen bij elkaar te steken en de situatie te herbekijken. Er kwam geen oplossing uit de bus.

Joachim Coens nam uiteindelijk zelf de beslissing om zijn kandidatuur in te trekken. Hij wil daarmee de politieke situatie in Damme deblokkeren. Hij eist wel inspraak in het toekomstig vernieuwingsbeleid. Daarom zal hij ook actief bij de politiek betrokken blijven in Damme.

Dirk Bisschop zegt dat de gebroken potten tussen hem en Coens al gelijmd zijn. Na wat rust gaan ze samen het schepencollege vormen en het vernieuwingsbeleid starten. ,,We zullen een goede tandem vormen'', besluit Bisschop.

spi -- belga