LEUVEN - Op het piekmoment waren volgens de Leuvense politie gisteren zo'n 75.000 mensen aanwezig op het festivalcircuit van Marktrock. Rekeninghoudend met het gaan en komen kan het totale aantal bezoekers tijdens de tweede Marktrockdag geschat worden op 100.000. Het aantal personen op de Oude Markt was het grootst tijdens het optreden van K's Choice (zo'n 11.000). K's Choice gaf op Marktrock haar enig zomerconcert in ons land.
Wat de andere podia betreft was het de hele avond zeer druk op de Vismarkt. De drie nachtwinkels die de Leuvense politie woensdagavond sloot wegens de verkoop van sterke drank kregen gisteren een nieuwe kans. Een ervan werd gisteravond echter om dezelfde reden opnieuw gesloten door de politie.

Er waren gisteren weinig problemen met bezoekers. Tot vannacht werden maar twee personen naar het ziekenhuis gevoerd. In geen van beide gevallen was het probleem levensbedreigend.