Recyclagepark LIMBURG NV van de groep Machiels vroeg een milieuvergunning aan voor de exploitatie van een nieuw recyclagebedrijf in Zutendaal. Het gaat om een afvalverwerkingsinstallatie volgens het principe ,,scheiden en vergisten''. Dat project neemt 27 hectare industriegebied in beslag. Jos Beuls (CD&V), burgemeester van Zutendaal, reageert ontstemd.

,,Ze pakken ons het laatste stuk industriezone af'', zegt hij verontwaardigd. ,,In het ruimtelijk structuurplan van de provincie Limburg worden op ons grondgebied honderd hectare industriezone geschrapt: 65 hectaren aan het Albertkanaal en 35 aan de FN-fabrieken. Dat is nog maar een ontwerp, maar ik denk niet dat er veel gaat aan veranderen. Als het structuurplan wordt uitgevoerd zoals het voorligt, houden wij welgeteld 27 hectare over. Die moeten wij nu afstaan aan een bedrijf met tewerkstelling voor 28 mensen. Eén hectare per werknemer, zeg maar.''

Burgemeester Beuls somt de nadelen van de eventuele komst van een recyclagebedrijf op.

,,Enkele bedrijven zijn op zoek naar industriegebied in onze gemeente, maar aan die vraag kunnen wij nu niet voldoen. Bovendien vrezen we dat een afvalverwerkingsinstallatie heel wat geurhinder gaat veroorzaken. In eerste instantie gaat het om de verwerking van industrieel afval, maar we vermoeden dat men op termijn ook huishoudelijk afval wil verwerken in Zutendaal. In het kader van de plannen voor één intercommunale voor afvalverwerking in Limburg is die vrees niet ongegrond. Het is zelfs niet duidelijk of er ook afval zal aangevoerd worden van buiten Limburg.''


Smeets
Beuls voelt zich gepakt, en nog wel door een partijgenoot. Frank Smeets, gedeputeerde voor onder meer leefmilieu en natuur, wordt gekapitteld als de man die Zutendaal voorstelde.

,,In Beringen werd de aanvraag verworpen'', gaat Beuls verder. ,,Dan maar naar Zutendaal, lijkt men te redeneren. Alle rotzooi wordt simpelweg naar een kleine gemeente geduwd. In een grote gemeente zou je wat horen, wees gerust. We laten echter niet zomaar over ons stappen. We gaan de bevolking stevig informeren over het dossier. We zullen de inwoners erop wijzen dat er geen logica zit in de manier waarop men ons alle industriegebied afpakt.''

Munsterbilzen grenst aan het gebied (tussen Taunusweg en Albertkanaal) waarvoor de milieuvergunning werd ingediend, maar vanuit die hoek werden nog geen bezwaren geopperd. Jos Beuls vindt dat een beetje vreemd.

,,Twee weken geleden praatte ik er informeel over met Johan Sauwens, die als burgemeester van Bilzen onrechtstreeks betrokken partij is. Officieel vernam ik echter nog niets vanuit Bilzen. Daarom ga ik zeker nog contact opnemen met mijn collega.''