Schepen voor verkeer en lokale economie, Lode Schops (CD&V), ontkent ten stelligste dat hij ooit de belofte heeft gedaan om de Opperstraat open te stellen als omleidingsweg.

,,Tijdens een vergadering met de middenstandsraad heb ik duidelijk gezegd dat ik de vraag zou stellen op het schepencollege'', verdedigt Lode Schops zich. ,,Ik heb dus niemand iets beloofd. Ook de eigenaar van Multi Import niet want die was niet eens op de vergadering aanwezig. Het schepencollege heeft nu beslist om de Opperstraat niet te gebruiken als omleidingsweg. Voor deze beslissing baseert het college zich op het advies van de verkeersraad en de verkeerscel.''

,,Als je weet dat de Opperstraat maar 3 meter breed is en momenteel druk gebruikt wordt door fietsers in de beide richtingen, dan lijkt het mij niet meer dan logisch dat er geen wagens in die straat worden toegelaten. Bovendien krijg ik de indruk dat er op de verkeerde personen wordt geschoten. De werken aan het rond punt op Suska Berg worden niet door de gemeente uitgevoerd maar door Wegen en Verkeer'', besluit een verbaasde Schops. (JVL)