,,Door de complexiteit van de wetgeving en andere reglementeringen kregen de ziekenfondsen er heel wat taken bij,'' stelt Bart Stals, secretaris van het Christelijk Ziekenfonds voor het gewest Diest. ,,Onze opdracht bestaat erin zo goed mogelijk op die nieuwe situatie in te spelen. Daarom zijn een ruimere en modernere huisvesting onontbeerlijk.'' De Christelijke Mutualiteiten (CM) openden zopas een nieuw gewestsecretariaat in de Koning Albertstraat 49 Diest. Het gebouw is volledig toegankelijk voor minder validen.

,,Er was een tijd dat ons personeel hoofdzakelijk de rol van bankbediende speelde,'' vertelt Bart Stals. ,,De mensen boden zich met hun doktersattesten aan het loket aan en kregen het aandeel van het ziekenfonds direct terugbetaald. Alleen CM-Diest betaalde op twintig verschillende plaatsen uit. Op 1 april 1997 stopte die dienstverlening. Deels omwille van veiligheidsredenen, deels ook omwille van andere prioriteiten.''

,,De leden deponeren nu hun doktersattesten in speciale brievenbussen en krijgen hun geld op een rekening gestort. Dat betekent echter niet dat het minder druk werd in het secretariaat. Onze bedienden worden met steeds meer vragen bestookt want de geldende regels worden alsmaar ingewikkelder. Het gebeurt niet zelden dat sommige personen niet in regel zijn zonder dat ze het zelf beseffen. Anderzijds stellen we vast dat de modale burger mondiger wordt. Als hij of zij bericht ontving dat een tussenkomst geweigerd wordt, volgt meestal de vraag naar het preciese waarom. Tenslotte valt niet te ontkennen dat de concurrentie tussen de bestaande ziekenfondsen tot een bredere waaier van diensten en voordelen leidde.''


Helft
Sinds de verbouwing, die ongeveer een jaar aansleepte, beschikt het gewestsecretariaat van CM-Diest over merkbaar meer comfort. Niet alleen de lokketten en de wachtzaal zijn in een nieuw kleedje gestoken. Naast de gewestsecretaris hebben nu ook de maatschappelijk werker en de adviserende geneesheer een apart bureau, met ingang langs de Paalstraat. Het gewest CM-Diest, dat de gemeenten Diest, Scherpenheuvel-Zichem en Bekkevoort bestrijkt, houdt eveneens een secretariaat open in de Westelsebaan 124A in Averbode en in de Molenstraat 24 in Scherpenheuvel. Er bestaan plannen om ook laatstgenoemde vestiging te moderniseren. ,,We tellen circa 28.000 leden in de betrokken regio'' bevestigt Bart Stals. ,,Ze vertegenwoordigen 57 procent van de lokale bevolking.''