De Vereniging van Vlaamse Studenten (VVS) heeft een miljoenenverlies geleden met de verdeling van de Kotkits. Dat meldt het studentenblad Veto. Het blad spreekt van een verlies van 2,6 miljoen frank. ,,Een kwakkel'', reageert Peter Poelman van VVS. ,,De Kotkit heeft trouwens een belangrijker dimensie dan winst of verlies maken.''

De studenten kregen bij hun inschrijving aan de KU Leuven een Kotkit. Dat is sinds het academiejaar 1998-1999 het alternatief voor het 'student welcome pack' dat volgens de studenten te commercieel was. De Kotkit vond haar oorsprong in Leuven, maar dit jaar nam de VVS het initiatief van de Leuvense studenten over om het pakket ook over andere studentenbiotopen in het land te verdelen.

,,Met een miljoenenverlies'', ontdekte de redactie van Veto, het studentenblad van de overkoepelende kringorganisatie LOKO. Volgens Veto is de VVS de 2,6 miljoen frank die het had geïnvesteerd bijna volledig kwijt. Er zijn ook amper 40.000 kits verdeeld en dit bijna uitsluitend in het Leuvense. De oorzaak zou te zoeken zijn bij het lage sponsorbudget. Veto klaagt ook het gebrek aan doorzichtigheid aan en het ontbreken van voldoende democratische controle.


Kwakkel
,,Het miljoenenverlies is een kwakkel van Veto'', reageert Peter Poelman van VVS en verantwoordelijke van het Kotkitproject. ,,Veto heeft bij die 2,6 miljoen frank bijvoorbeeld ook de bruto loonkost van de VVS-medewerker geteld. Die medewerker houdt zich uiteraard niet uitsluitend bezig met de Kotkits. Ook de aankoop van meubilair zit in die som. Zo mag je niet rekenen. Het is wel zo dat de commerciële inhoud van het project tegenviel. Misschien zijn we te laat met de werving begonnen, of schort er wat met het aanbod van de bedrijven... Dat bespreken we tijdens de evaluatie van het project, einde oktober.''

Er zijn volgens VVS ongeveer 50.000 Kotkits verdeeld, ook onder meer in Antwerpen en Brussel. Er is dan misschien geen winst gemaakt, maar dat is volgens Peter Poelman ook niet het belangrijkste. ,,De Kotkit heeft drie aspecten. Het 'fun-element' voor de student door de staaltjes van allerlei producten. Het is ook een communicatiemiddel van de onderwijsinstelling naar de student. Zo zitten er informatiefolders en reglementen in het pakket. Het derde en misschien belangrijkste aspect is dat NGO's en sociale instellingen gratis informatie kunnen verdelen via het pakket.'' (BCZ)