Na ruim dertig jaar heeft het provinciebestuur tijdens de onderhandelingen over het structuurplan met het gemeentebestuur van Meise een definitief standpunt ingenomen over de omstreden ringweg. Die komt er niet.

Schepen Johan Van Schel: ,,In 1969 al vatte het provinciebestuur van Brabant het plan op om de dorpskern van Wolvertem te ontlasten. De N211, die Vilvoorde met Opwijk verbindt, loopt door de drukke Stationsstraat in Wolvertem.'' Het plan bestond erin om vanaf het Rondplein vlakbij het 't Stamineeke een halve ring rond Wolvertem aan te leggen. Die zou de verbinding maken tussen de Vilvoordse- en de Merchtemsesteenweg en zo de dorpskern van Wolvertem ontlasten.

,,Volgens de aanvankelijke plannen vertrok de ringweg langs het Rondplein, om zo rond het centrum vlakbij het kerkhof de Oppemstraat te doorkruisen. Zo ging het tot aan de Merchtemsesteenweg. Het project zou meer dan 1 miljard frank (vandaag 25 miljoen) kosten'', weet Van Schel.

Voor dit project zou er heel wat open ruimte en landbouwzone rond de dorpskern moeten verdwijnen. Er was felle tegenkanting van de middenstand, die vreesde voor klantenverlies. De bestendige deputatie liet eerder weten dat zij niet van plan was op te draaien voor de zware investering. Tijdens de onderhandelingen tussen de provincie en het gemeentebestuur over het gemeentelijk structuurplan van Meise werd duidelijk dat de N211 (Vilvoorde-Opwijk) het statuut kreeg van ,,lokale weg van provinciaal belang''.

,,Omwille van het lokale karakter besloot de provincie dat er geen ringweg meer nodig was. Ook het financiële aspect speelt mee, want de provincie noch de gemeente is onmiddellijk bereid in dit project zo veel te investeren. De open ruimte rond het centrum van Wolvertem blijft gespaard'', besluit de schepen.

(JHW)