Er IS EEN NIEUW PLAN voor een opvangcentrum voor zwerfdieren in Zemst. Er is een optie op gronden op het industrieterrein Cargovil. De bouwaanvraag moet nog worden ingediend, de mening van Stedenbouw is nog niet bekend. Achilleshiel is dat op een industrieterrein als Cargovil in principe geen dierenasiel past.

Jef Janssens, secretaris van de vzw Dierenbescherming en Natuurvrienden uit Zemst, is er in geslaagd een nieuw plan te laten tekenen voor een opvangcentrum voor zwerfdieren. Bijna tien jaar werkt hij zich uit de naad voor een dierenasiel in Zemst. Hij drong er bij het gemeentebestuur op aan grond ter beschikking te krijgen. Het lukte niet. Plannen werden opgeborgen.

Daarna rijpte het idee voor intergemeentelijke samenwerking. Met steun van de provincie, gemeenten, sympathisanten en sponsorende handelaars kon hij fondsen verzamelen. De gemeente Zemst zette zich in en besliste recent tot reservatie van 1 hectare grond op het industrieterrein Cargovil. De optie loopt een jaar op voorwaarde dat een bouwvergunning verkregen wordt. Daar knelt het schoentje. Stedenbouw gaat er van uit dat instellingen als een dierenasiel niet thuis horen op een industrieterrein als Cargovil dat dient voor op- en overslagbedrijven.

Architect Van Welden uit Weerde tekende een mooi plan uit voor de vzw Dierenberscherming en Natuurvrienden. Hij voorziet in voldoende plaats voor opvang van katten, honden en andere dieren. In een afzonderlijke quarantaineruimte kunnen zieke dieren afgezonderd worden. Er is plaats voor een cafetaria en voor natuurverenigingen. Het ontwerpen houdt rekening met gebruik van alternatieve energiebronnen als zonne-energie en biogassen.

  • Om sponsors warm te maken is het plan ook al op Internet gezet. Je kan het vinden op http://dierenhaven.dyns.cx