Boerderijen en hun aanpalende landgoed in het Pajottenland ecologisch en visueel verfraaien met typisch groen uit de streek: dat is het doel van het nieuwe project agrarisch natuurbeheer dat het Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën met de provincie Vlaams-Brabant en de Koning Boudewijnstichting in het Pajottenland wil uitwerken. Met de hoeve van landbouwer Guy Simons in de Haagstraat in Halle werd al één voorbeeldbedrijf gevonden. Het Regionaal Landschap is nog op zoek naar andere landbouwers die mee als voorbeeld in het project willen stappen.

,,Landbouwers speelden in Vlaanderen eeuwenlang de rol van landschapsbouwers. Maar de jongste decennia viel de symbiose tussen natuur en landbouw wat uit elkaar doordat men op grotere schaal ging produceren met nieuwe technieken. Wij willen vanuit de provincie de kloof tussen landbouw en natuur opnieuw dichten door de typische kleine landschapselementen, die vroeger de regio kenmerkten, opnieuw te introduceren en te promoten'', vertelt gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts van de provincie Vlaams-Brabant.

Om dit project op het terrein te realiseren zocht de provincie toenadering tot het Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën waar landschapsarchitecte Katelijne Aelen concreet het project uitwerkte voor het Pajottenland.

,,We willen rond boerderijen, weiden en velden opnieuw hagen en houtkanten planten, hoogstamboomgaarden en poelen aanleggen en knotbomen planten'', vertelt ze. ,,Op boerderijen willen we graag uilenkasten en nestkasten voor zwaluwen aanbrengen. Dit alles geeft niet alleen het landschap zijn ecologische en visuele waarde terug. Het oogt mooier en kleine landschapselementen zijn goede schuilplaatsen voor allerlei dieren en planten. Maar ook de boer ervaart er voordelen van. Houtkanten en bomen geven schaduw aan het vee. Drinkpoelen zorgen voor permanent water in de weide zodat de gekende badkuipen kunnen opgeborgen worden''.


Meidoorn
Het project agrarisch natuurbeheer ging ondertussen van start bij landbouwer Guy Simons in de Haagstraat in Halle. Hier werden knotbomen, houtkanten en een meidoornhaag geplant. Er wordt nog bekeken om ook een schuur beter in te groenen.

,,Ik ben zeer tevreden over dit project. Vooral omdat ik zelf veel inspraak had. Een boer weet nog altijd het best hoe zijn dieren reageren op extra schaduw bijvoorbeeld. Natuurlijk moeten we wel de garantie krijgen dat onze landbouwgebieden ook landbouwgebieden blijven en op termijn niet in natuurgebieden veranderen, waar heel andere normen gelden in bijvoorbeeld bemesten en dergelijke'', aldus Guy Simons.

Het Regionaal Landschap is in het Pajottenland nog op zoek naar andere landbouwers die aan hun bedrijf een voorbeeldfunctie willen geven. De kosten voor de beplantingen vallen volledig ten laste van het Regionaal Landschap die hiervoor subsidies krijgt van de provincie Vlaams-Brabant en de Koning Boudewijnstichting. Het Regionaal Landschap zorgt ook twee jaar voor het onderhoud en voor administratieve begeleiding. (IDH)

  • Info over het project agrarisch natuurbeheer bij het Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën, Roggemanskaai 8 in Halle (02-356.56.56.)