De gebouwen van De Lijn in Kuregem (Anderlecht) hebben mogelijk een bestemming gevonden. Een studie van het Centrum voor Sociale Stadsvernieuwing, in opdracht van minister Anciaux, resulteert in vijf nieuwe wegen.

Het complex van 124.000 vierkante meter verleende tot voor kort onderdak aan de onderhoudsdienst en de administratie van de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn. Beide diensten verhuizen naar het Vlaamse Gewest, waardoor een andere bestemming voor het gebouw werd gezocht.

Schepen van onderwijs en middenstand Walter Vandenbossche interpelleerde Vlaams minister van Brusselse Aangelegenheden Bert Anciaux in het Vlaams Parlement.

,,Het gebouw moet snel bemand worden want zo'n immense onbeheerde site kan een stadskanker van Brussel worden. De kans bestaat dat criminele activiteiten zich zullen verplaatsen naar de buurt rond het leegstaande gebouw.''

Minister Anciaux meldde dat de studie is afgerond. De vijf nieuwe opties voor de site: een bedrijvencentrum dat instaat voor de ondersteuning van de kleine middenstand, een centrum voor beroepsopleiding, een ruimte voor de voorbereiding van de Zinnekesparade, betaalbare huisvesting en een interculturele trefplaats met repetitiemogelijkheden voor Vlaamse gezelschappen.

Volgens de minister zijn al gesprekken gevoerd rond de vestiging van een bedrijvencentrum en een centrum voor beroepsopleiding. Ook de sector van de podiumkunsten is op de hoogte van de mogelijke bestemming. ,,Als schepen van middenstand ben ik voorstander van zo'n bedrijvencentrum in Anderlecht'', zegt Vandenbossche. ,,Ik hoopte er ook onderwijsinstelingen te kunnen huisvesten. We kampen met een tekort aan schoolgebouwen.'' (TPE)