In opdracht van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest (OVAM), is de firma Watco Ecoservice gestart met de verwijdering van afvalstoffen op het terrein van de failliete Aftapolie Maes-Eelen bvba langs het Albertkanaal. Het gaat om de eerste fase van de sanering van het bedrijfsterrein. Later, wellicht in 2003, is het de bedoeling dat ook de bodem wordt schoongemaakt.

De Metropoolstraat kreeg in de jaren zeventig en tachtig de bedenkelijke reputatie van Antwerpse afvalboulevard. Maes-Eelen was één van de vele bedrijfjes die er zich met de handel in afvalolie bezighield. Op aandringen van de gemeente werd de vergunning van Maes-Eelen uiteindelijk geschorst en het bedrijf ging failliet in 1997. Hiermee waren de problemen niet van de baan. Het bedrijf liet een zwaar vervuild bedrijfsterrein achter. De vaten en tanks bevatten een gevaarlijke cocktail van benzeen, tolueen en xyleen. De gemeente schakelde Ovam in die het dossier meteen ernstig nam.

Medio 1999 trad Ovam voor het eerst op. Ze liet zogenaamde instandhoudingswerken uitvoeren waarbij vaten geordend werden, ingekuipt of afgedekt. Het water dat naar de riolering stroomt, werd gezuiverd via een mobiele zuiveringsinstallatie. In totaal bleek er 1.400 ton afval aanwezig, verdeeld over honderden vaten en metershoge tanks. Uit de inventarisering bleek dat de vervuiling ernstig was, al werden gelukkig geen PCB's aangetroffen, hoewel hiervoor aanvankelijk gevreesd werd.


Stookolie
De komende maanden zullen alle vaten en tanks worden leeggepompt. De olie wordt afgevoerd naar een erkend verwerker in Genk, waar er bruikbare stookolie uit gerecycleerd wordt. De buiten gebruik gestelde industriële installaties worden gedemonteerd en afgevoerd. Hierna zal het bedrijfsterrein grondig gereinigd worden. Alleen de magazijnen blijven voorlopig staan.

Het einde van deze werken is gepland tegen 31 december 2001. De kostprijs van 600.000 euro wordt in eerste instantie betaald door Ovam, die de kosten nadien zal trachten te verhalen op de curator.

Intussen wordt ook al gedacht aan fase 2 van de sanering. De bodem moet immers ook worden schoongemaakt. Ovam zal volgend jaar een nieuw saneringsproject indienen bij de Vlaamse en gemeentelijke overheid. Na een grondige analyse van de graad van bodemvervuiling, zal de sanering wellicht gebeuren in 2003.