Een twintigtal buurtbewoners lieten een proteststem horen bij de voorstelling van nieuwe plannen van het RVT-Maria Boodschap. Het Rust en Verzorgingstehuis liet bij monde van directeur Goossens weten daar een ,,Dagverzorgingscentrum'' te bouwen.

De bewoners van de Wirixdreef zijn zeer gesteld op hun mooie aanblik op het park van het RVT-Maria Boodschap en op de rust die er in de smalle straat heerst. Plannen van het RVT-Maria Boodschap om daar een ,,dagverzorgingscentrum'' te bouwen zouden beide kwaliteiten flink uithollen.

Er waren een dertigtal bezwaarschriften rond dat project op het gemeentehuis binnengekomen. Schepen voor ruimtelijke ordening Troch vond het daarom opportuun een hoorzitting te organiseren waar de twee partijen hun argumenten aan elkaar konden toetsen. Een dagverzorgingscentrum is een complex waar bejaarden overdag naar toe komen of gebracht worden voor hulp en begeleiding. ,,Die bouw gebeurt in een parkgebied'' legde Frans De Meulemeester, woordvoerder van de ontevreden buurtbewoners uit ,,en dat is illegaal''.

Het RVT-gebouw staat zelf al voor de helft op verboden grond, want in parkgebied. Wanneer daar een dagverblijf komt zou dit vlak bij de Wirixdreef gebouwd worden met een bijkomende verbinding naar de straat.

,,Onze straat is amper zes meter breed en juist geschikt voor verkeer van de buurt. Bijkomend verkeer zou onmiddellijk voor overlast zorgen'', meent de ongeruste buurman nog. ,,Maar wij hebben een alternatief. Achter het kasteel is nog een grote vrije ruimte die op het gewestplan als woonzone staat ingekleurd. Daar is voldoende plaats voor het geplande complex. Er zou geen enkele boom moeten sneuvelen en ook de rust in de straat kan blijven''.

Directeur Goossens ging akkoord met de theoretische mogelijkheid maar dat zou een fikse meerkost betekenen, legde hij uit. ,,Met dat argument gaan we niet akkoord '', zegt De Meulemeester, ,,zij krijgen voor hun plannen subsidies. Als er toch een vergunning komt gaan we in beroep. Wij moeten de wet respecteren, die instellingen ook''.